• image
  • image
  • image
  • image
  • image
PreviousNext

Odlagališče Puconci

 

Odlagališče PUCONCI se uporablja za odstranjevanje inertnih in nenevarnih odpadkov z odlaganjem–postopek D1: odlaganje v zemljo ali na njo. Za odlaganje so primerni odpadki iz vseh skupin klasifikacijskega seznama odpadkov iz Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, štev. 34/08), ki imajo svoj izvor v industriji, kmetijstvu, storitvenih dejavnostih in ne vsebujejo nevarnih snovi oziroma gre za stabilizirane/strjene odpadke.

Na deponiji nenevarnih odpadkov, ki obratuje v okviru RCERO Puconci se odlagajo odpadki iz dvajsetih občin. Dostop na širše območje RCERO Puconci je urejen iz severovzhoda, iz regionalne ceste Murska Sobota - Hodoš. Deponija je sestavni del Regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci. Objekti RCERO Puconci so postavljeni severno od deponije.

Obstoječa deponija je oddaljena preko 1.000 m severovzhodno od kraja Puconci in več kot 600 m vzhodno od zaselka Loke. Leži v dveh katastrskih občinah in sicer v k.o. Vaneča in k.o. Puconci.

Deponija ima tesnjeno dno in urejen sistem za zbiranje izcednih voda, ki so preko centralne drenažne cevi speljane v bazen za izcedne vode. Na mesec se jih zbere cca 300 m3. Zbrana voda se preko pilotne čistilne naprave kontejnerske izvedbe enote RO očisti po dvostopenjskem sistemu. Očiščena voda se deloma spusti v okolje, deloma pa se uporablja za protiprašno zaščito deponije, ostanek se reinjektira. Površinskih vodotokov v bližini deponije ni. Na deponiji je  zgrajen sistem za odplinjevanje. Gre za omrežje z zaključenimi sedmimi PEHD sondami  na stari deponiji in sedmimi jeklenimi sondami na novi deponiji; omrežje je povezano na centralno baklo, ki je bila aktivirana v letu 2005.

Skupna površina ki zapade pod RCERO Puconci je cca 12,8 ha. Približno 7 ha obrobnih parcel je dolgoročno namenjenih varovalnemu pasu. Gre za gozdne parcele, ki dodatno preprečujejo negativne vplive na okolje (videz pokrajine, naravna bariera za preprečevanje širjenja vonjav z vetrom).

Sprejemno mesto za odpadke je mostna tehtnica, prevzemno mesto pa sama deponija. Mostna tehtnica ima AB most na jekleni konstrukciji in ima kapaciteto 50 ton. Strojni del mostne tehtnice, ki je povezan z računalnikom, je v posebnem komandnem prostoru.

Na odlagališču se odpadki ločijo glede na izvor z namenom, da se napotijo na odlaganje, prevzem v obdelavo ali začasno skladiščenje.

Delovni čas

Center za ravnanje z odpadki Puconci

 PONEDELJEK - PETEK
od 06:00 do 17:00 ure

1. in 3. SOBOTA v mesecu
od 08:00 do 12:00 ure

Ostale dni, prazniki - ZAPRTO


 

 

Ograček d.o.o.

 
 

VPRAŠANJA

REKLAMACIJE IN SPLOŠNA VPRAŠANJA IZ NASLOVA OBRAČUNA

T: + 386 (0)2 526 83 22
M: + 386 (0)51 667 290
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.