Prevzemanje Gradbenih odpadkov

  • Natisni

Prevzemanje gradbenih odpadkov se izvaja v delovnih dneh med 07:00 in 15:00 uro. Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest (17 06 01*,17 06 05*) morajo biti za prevzem zloženi na paletah in ustrezno pakirani. Vreče za pakiranje morajo biti iz tkanim iz umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm. Stiki tkanine ali folije morajo biti zavarjeni ali zalepljeni. V primeru, da so oviti z raztegljivo folijo mora biti zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm na vseh štirih straneh paketa. Prav tako azbestni odpadki ne smejo vsebovati drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest.

Mešane gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov (17 09 04) sprejmemo na osnovi ocene odpadka, ki je izdelana v skladu z 12. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov. Mešanico betona, opek, ploščic in keramike sprejemamo v manjših količinah ter jo po predelavi ponovno uporabimo.