Dobava električne energije

  • Natisni

CEROP d.o.o. na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) vabi ponudnike, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo ponudbo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za izbiro najugodnejše ponudbe za »dobava električne energije«

 

     -    RAZPISNA DOKUMENTACIJA - popravek z dne 24. 9. 2021 .pdf

-    RAZPISNA DOKUMENTACIJA - popravek z dne 24. 9. 2021 .word

-     RAZPISNA DOKUMENTACIJA

-       SEZNAM MERILNIH MEST Z OCENJENO LETNO PORABO

-       POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV

-       NAROČNIK ESPD  

 

-        Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN : PONUDNIKI