Zavarovanje premoženja

  • Natisni

CEROP d.o.o. na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) vabi ponudnike, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo ponudbo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, za izbiro najugodnejše ponudbe za »zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika 2019 - 2024«

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
-       POVABILO IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
-       OBRAZCI
-       ESPD OBRAZEC ( uporabi desni klik in shrani kot)
-       Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN : PONUDNIKI