• image
 • image
 • image
 • image
 • image
PreviousNext

Postopek izgradnje - 1. faza

 

Zgrajeni objekti I. faze so namenjeni sprejemu odpadkov, obdelavi ločeno zbranih frakcij odpadkov, ob določenih pogojih tudi za mešane komunalne odpadke in odlaganju ostanka komunalnih odpadkov.

Objekti so:

 • upravni objekt,
 • zbirni center za ločene frakcije,
 • zbirni objekt za posebne odpadke,
 • hala za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov,
 • kompostarna,
 • odlagalno polje ostanka komunalnih nenevarnih odpadkov in
 • prometna ter energetska infrastruktura.

Vrednost investicije (gradnja objektov) je 9,9 mio EUR. Projekt je sofinanciran s strani:

 • Evropske unije (kohezijski sklad - ISPA) v višini 3,3 mio EUR,
 • Republike Slovenije v višini 5,5 mio EUR,
 • 27 občin v višini 1,1 mio EUR.

Vlogo za koriščenje nepovratnih sredstev sklada ISPA smo na MOP posredovali v mesecu juniju 2002. Finančni memorandum med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo je bil podpisan v mesecu novembru 2003. Zaradi časovnega zamika realizacije projekta smo v maju 2005 pripravili novelacijo investicijskega programa, v juniju pridobili soglasje finančnega ministrstva k investiciji, v začetku julija 2005 pa je bila potrjena razpisna dokumentacija in izveden začetek postopka javnega naročanja.

Javni razpis za oddajo del je bil objavljen v Uradnem listu RS ter Uradnem listu EU v mesecu juliju 2005. Na objavljeni razpis sta prispeli dve ponudbi, ki sta bili pravilni, vendar nesprejemljivi, ker sta presegali finančne zmožnosti naročnika. Ponovni javni razpis je bil objavljen v mesecu februarju 2006. Ob koncu maja je bila sklenjena z izbranim ponudnikom izvajalska pogodba. Pogodbena vrednost z vključenim DDV je znašala 9,9 mio EUR.

Problematika v zvezi z zapiranjem finančne konstrukcije kaže na to, da je finančno upravljanje večjih kohezijskih projektov problematično, če je investitor manjša občina in je udeleženo veliko število občin sofinancerk. Na ta problem je opozorilo tudi Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu o sposobnosti Občine Puconci za pridobivanje in črpanje sredstev skladov EU. Enaka ugotovitev je tudi za druge projekte v RS. Zaradi navedenih problemov bi bilo prav, da je investitor takih projektov država, dokler ne bo pokrajin. Poudariti pa moramo, da je osnovni vzrok za časovni zamik začetka realizacije na strani države, ki ob vstopu v EU ni imela pripravljenih navodil za pripravo razpisne dokumentacije.

Investicija I. faze, ki se financira tudi s kohezijskimi sredstvi, se je izvajala v letih 2006 – 2008. V mesecu februarju 2009 se je začelo enoletno poskusno obratovanje.

Zaradi pomanjkanja prostora za odlaganje odpadkov in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju sredstev iz skladov EU (ISPA), smo na omenjeni lokaciji začeli izvajati določene investicije iz 1. faze že v letu 2002. Izvedena je bila razširitev odlagališča, sanacija obstoječega odlagališča v Puconcih ter odplinjevanje odlagališča, zgrajena TRAFO postaja ter nabavljen kompaktor. Za potrebe celotnega centra je bilo odkupljeno zemljišče. Celotna vrednost realiziranih investicij (zemljišče, projektna in investicijske dokumentacija, izvedba investicij, vodenje in nadzor) znaša cca 3.350.000 EUR. Občine so financirale investicijo v deležu 56%, sredstva okoljske dajatve pa predstavljajo 44%.

Glede na to da sta I. faza in II. faza CEROP funkcionalno tehnično in ekonomsko povezani ter da je I. faza realizirana brez sofinanciranja občin iz UE Lendava je bilo potrebno urediti udeležbo v sofinanciranju I. faze s strani občin iz UE Lendava. To je urejeno v Aneksu 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju CERO Puconci.

 

Delovni čas

Center za ravnanje z odpadki Puconci

 PONEDELJEK - PETEK
od 06:00 do 17:00 ure

1. in 3. SOBOTA v mesecu
od 08:00 do 12:00 ure

Ostale dni, prazniki - ZAPRTO


 

 

Ograček d.o.o.

 
 

VPRAŠANJA

REKLAMACIJE IN SPLOŠNA VPRAŠANJA IZ NASLOVA OBRAČUNA

T: + 386 (0)2 526 83 22
M: + 386 (0)51 667 290
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.