oprema za linijo za obdelavo kosovnih odpadkov

  • Natisni

CEROP d.o.o. na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) vabi ponudnike, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo ponudbo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, za izbiro najugodnejše ponudbe za »oprema za linijo za obdelavo kosovnih odpadkov«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

-       POVABILO IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

-       PONUDBENI OBRAZCI

-       TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (PRILOGA 1, PRILOGA 2)

-       ESPD OBRAZEC ( uporabi desni klik in shrani datoteko )

 

-        Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN : PONUDNIKI