Gradnja skladiščne hale

  • Natisni

CEROP d.o.o. na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) vabi ponudnike, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo ponudbo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za izbiro najugodnejše ponudbe za »gradnja skladiščne hale« RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

-       POVABILO IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

-       PONUDBENI OBRAZCI

-       TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

     -      Tehnično poročilo

     -      Ponudbeni popis del

     -      Ureditvena situacija

     -      Tloris pritličja

     -      Tloris temeljev

     -      Prerezi objekta

     -      Fasade objekta

-       ESPD OBRAZEC

-         Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN : PONUDNIKI