Javno naročilo - Dobavo horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo

  • Natisni

CEROP d.o.o. na podlagi Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) vabi ponudnike, da v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo pisno ponudbo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za izbiro najugodnejše ponudbe za »dobavo horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA_PONUDBENI DEL - DOC
RAZPISNA DOKUMENTACIJA_PONUDBENI DEL - PDF
ESPD OBRAZEC ( uporabi desni klik in shrani povezavo kot .. )